Barnen. Ingen kämpar som ni.

Våra hjältar och hjältinnor

Idag finns det ca 6o barn och unga vuxna med Dravets syndrom i Sverige. Varje månad får ytterligare ett barn i Sverige diagnosen. Men många är fortfarande odiagnostiserade och inom vård, omsorg och skola är okunskapen är stor. Hjälp oss att sprida information och kunskap genom att skänka pengar till vår verksamhet. Skänk 100 kr eller valfritt belopp på bankgiro 309-3432.