Barnen. Ingen kämpar som ni.

Våra hjältar och hjältinnor

Idag finns det ca 6o barn och unga vuxna med Dravets syndrom i Sverige. Varje år får ytterligare några barn i Sverige diagnosen. Men många är fortfarande odiagnostiserade och inom vård, omsorg och skola är okunskapen stor. Hjälp oss att sprida information och kunskap.

 

Bilder på barnen from DSAS familjehelg 2015

Porträtt målade av Tina Hildesjö Persson. Utställning på fyra sjukhus inför Dravet Syndrome Awareness Day 2014.