Barnen. Ingen kämpar som ni.

Våra hjältar och hjältinnor

Idag finns det ca 6o barn och unga vuxna med Dravets syndrom i Sverige. Varje år får ytterligare några barn i Sverige diagnosen. Men många är fortfarande odiagnostiserade och inom vård, omsorg och skola är okunskapen stor. Hjälp oss att sprida information och kunskap.