Nu är vårens Föräldraträffar på CSD (Centrum för sällsynta diagnoser) bokade. De kommer att hållas i Stockholm, Örebro, Lund och Göteborg (Ågrenska), och leds av Cecilia Stocks (socionom) och Astrid Emker (pedagog) från Ågrenska tillsammans med ansvarig på respektive CSD. Om du är förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos är detta ett utmärkt tillfälle att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation. Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap. Ni träffas två eftermiddagar kl 13-16 med några veckors mellanrum. Det är kostnadsfritt och det bjuds på fika.

Mer information och möjlighet att anmäla sig hittar ni på http://www.agrenska.se/om-oss/aktuellt/foraldratraffar-i-sverige/ eller på https://www.nfsd.se/om-sallsynta-diagnoser/Aktuellt/Nyheter/Foraldratraffar-i-sverige/