En glädjande nyhet!

Från och med juni 2016 är Dravets Syndrome Association Sweden medlem i den europeiska federationen, Dravet Syndrome European Federation. Det är en sammanslutning av flera europeiska intresseföreningar, som ska samarbeta för att sprida kunskap om syndromet och har som mål att finna botemedel.

Federationen har nu 14 medlemsländer. Läs mer här om DSEF!