Välkommen till årsmötet lördagen den 12 mars i Göteborg. Platsen är som tidigare år Sahlgrenska sjukhuset, lokal Förmaket, Vita Stråket 12,våning 1.

Samling senast 9.00, mötet börjar 9.30 prick! Se kallelse, program och stadgar nedan.

 

Alla medlemmar är välkomna att delta, men för att ha rösträtt på mötet måste årsavgiften vara inbetald senast 29 februari.

Med förhoppning om att få se många av er på årets möte!

Styrelsen

Kallelse årsmöte 2016Kallelse årsmöte 2016 och protokoll pdf

Dagordning och program Årsmöte 2016

Stadgar efter årsmötet 2015

Verksamhetsberättelse 2015

OBS! Skriv ut dessa handlingar och ta med till mötet!