Centrum för sällsynta diagnoser, CSD Väst, arrangerar två konferensdagar om sällsynta diagnoser i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Under den första konferensdagen den 28 februari 2018 kommer medicinska experter att presentera sin verksamhet och svara på frågor. Vi önskar också diskutera hur vi kan förbättra livsvillkoren för de som lever med sällsynta diagnoser tillsammans med er. Observera att sista anmälningsdagen för den första konferensdagen är 24 januari 2018.

Mer information hittar ni här: http://www.agrenska.se/konferensdagar-om-sallsynta-diagnoser/konferens/fordjupa-dina-kunskaper-om-sallsynta-diagnoser/