Malin Trygg tar över ordförandeposten tills vidare. Alla frågor till styrelsen hänvisas till Malin som nås på malin.trygg@dravetssweden.se

Med vänlig hälsning, Styrelsen