Flera av våra medlemmar har deltagit i en undersökning om fall kopplat till epilepsi (DISCUSS), på uppdrag av DSEF (Dravet Syndrome European Federation). Den har nu publicerats i ”Developmental Medicine and Child Neurology”, och i januari blev artikeln ”Quality of life and comorbidities associated with Dravet syndrome severity: a multinational cohort survey” vald till ”Editor’s Choice”. Läs mer om undersökningen här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.13591/full

Professor Lieven Lagae från University Hospitals Leuven i Belgien summerar undersökningen i denna podcast: