Välkommen till DSAS årsmöte lördagen den 21 mars i Göteborg. Platsen är som tidigare år Sahlgrenska sjukhuset, lokal Förmaket, Vita Stråket 12, våning 1.

Vi samlas kl.9.00, och mötet börjar 9.30. Se kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse nedan. Skriv gärna ut dessa handlingar och ta med till mötet. Alla medlemmar är välkomna att delta, men för att ha rösträtt på mötet måste årsavgiften vara inbetald senast 7 mars.

Vi hoppas att få se många av er på årets möte!

Styrelsen

Kallelse årsmöte 2020

Dagordning årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019